Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

O mně

František Kopecký (23.10.1949), strojní technik, absolvent střední průmyslové školy strojní v Brně a pomaturitního studia Ochrana a tvorba životního prostředí, starosta ve Tvarožné 1990-2010, člen Československé společnosti vojenské historie Brno, Brněnského městského střeleckého sboru, Klubu autorů literatury faktu.

   Ve funkci starosty ve Tvarožné byly v období 1990-2010 realizovány mnohé významné akce jako vodovod, rozšíření hřbitova, oprava Sokolovny,  sběrný dvůr komunálního odpadu a splaškové odkanalizování včetně oprav veškerých komunikací.

   Byla navázána družba s liptovskou obcí Kvačany na Slovensku. Tradici zachovaly nebo začaly u výročí bitvy u Slavkova, přehlídka dechovek  k připomenutí Julia Antoše, hasičské soutěže a podobně. V letech 1996 a 1997 byla Tvarožná Vesnicí roku v Programu obnovy venkova a v roce 1997 se umístila na 2. místě v celostátní soutěži.

   Autor publikací „Stará pošta a bitva tří císařů“ (1996), „100 let požární ochrany ve Tvarožné“(1991), „110 let Sboru dobrovolných hasičů ve Tvarožné“ (2001), „Bitva u Slavkova a Morava v letech 1805-6“ (2001), „Norbert Brassinne-poutník míru“ (2006), „Z historie pěšího pluku Kaiser č. I“ (2007), „200 let tradic bitvy u Slavkova“(2006-za tuto publikaci byla Klubem autorů literatrury faktu udělena v roce 2009 prémie regionální soutěže Miroslava Ivanova) a „O slavkovské bitvě“ (2009 - za tuto publikaci byla v roce 2010 udělena Klubem autorů literatury faktu v roce 2009 regionální cena Miroslava Ivanova), "100 osobností z doby třetí koalice"  (2010), Osobnosti Habsburské monarchie I.díl (2011), Osobnosti Habsburské monarchie II.díl (2012) a Osobnosti Habsburské monarchie III. díl (2013)-viz odkaz bibliografie. .

   Spoluautor „Tvarožná, Santon a bitva tří císařů“ (1998), příspěvky například do sborníku  „Třetí koaliční válka 1805“ (2005), „Santon, příroda a historie“ (2008) a také do Tvaroženského zpravodaje, Bulletinu ČSNS a mnoha dalších např i několika internetových stránek.

17. října 2011 jsem byl jmenován kronikářem obce Tvarožná. 13. ledna 2012 jsem byl zvolen předsedou Zájmového sdružení právnických osob Slavkovské bojiště-Austerlitz, jehož členy jsou město Slavkov, obec Tvarožná, obec Prace a obchodní společnost Postilion s.r.o.- Stará pošta. 

V anketě Moravské národní obce Osobnost Moravy 2017 jsem se 18. prosince 2017 umístil z 13 nominovaných na 2. místě. První Jiří Pavlica-umělecký vedoucí souboru Hradišťan, třetí byli známí sourozenci Hana a Petr Ulrychovi.

Od začátku roku 2018 píšu i kroniku Brněnského městského střeleckého sboru.

Na 15. výročí Slavkovského mementa jsem 26. dubna 2019 obdržel medaili Otakara Bystřiny za "celoživotní přínos moravské publicistice". JUDr. Otakar Bystřina, vlastním jménem Ferdinand Dostál,  byl advokát a spisovatel. Byl i předsedou Moravského kola spisovatelů. Založil recesní Súchovskou republiku v Suchově. Pěstoval česko-slovenskou vzájemnost, na jeho počest se každoročně pořádají folklorní pochody.

V roce 2020 mě Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 12. září odsouhlasilo ocenění Cena Jihomoravského kraje "za dílo, činnost nebo oblast jednání, které významným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu". Cena byla bývalým hejtmanem Bohumilem Šimkem předána v pondělí 28. června 2021 v zahradě Lőw-Beerovy vily v Brně. Návrh podal Brněnský městský střelecký sbor.                                                                                            Ve středu 30. června 2021 předala v Brně na Staré radnici brněnská primátorka Šárka Vaňková mě a 12 dalším osobám ocenění "Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 2020 (6. ročník). Rovněž na návrh Brněnského městského střeleckého sboru.

V pondělí 9. října 2023 jsem obdržel od Československé obce legionářské Pamětní medaili 100 let ČSOL a diplom za dlouhodobou vynikající podporu činnosti Československé obce legionářské

Kontakt:

František Kopecký

Tvarožná

tel. 602751166           meil: frantkopecky@seznam.cz