Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Na slavkovském bojišti po jubilejním roce 2006 - do roku 2008

14. 2. 2011

 Hned 1. ledna se u Mohyly míru sešla malá skupinka lidí v historických uniformách, členů klubů vojenské historie. Byli to manželé František a Zuzana Kalužovi, manželé René Ragas a Eva Foberová, Radek Fišer a Petr Krejčí. Přivítali Nový rok a poklonili se památce padlých. Aktéři tohoto malého setkání ještě netušili, že zakládají novou tradici.

    Za zmínku stojí i dvě dobře připravená dvoustá výročí bitev. Letní výročí v polském Pultusku s pochodem ve Varšavě a podzimní v německé Jeně. V obou případech byly české a moravské kluby vojenské historie svojí účastí hojně zastoupeny.

    Podstatnou domácí událostí bylo odhalení pomníku, připomínajícího zemřelé raněné z bitvy u Slavkova v nemocnici v Bystřici pod Hostýnem. Iniciativa vzešla z bystřické historické jednotky, náležející k 8. pluku francouzské řadové pěchoty a hlavně jejich členů Františka Sklenáře a Josefa Hynka.  Slavnost se na místě bývalého hřbitova, dnes parku, uskutečnila v sobotu 23. září. Průvod vyšel od místní radnice. Po projevech starosty města, zástupců tří církví  i hostů byl za přítomnosti jednotek v historických uniformách a mnoha občanů odhalen nový pomník ze soklového kamene ve tvaru komolého jehlanu.

Hlavní projev o historii roku 1805 v Evropě i ve městě samém přednesl František Kopecký. Program doprovodil pěvecký sbor Tregler. 

 Uskutečnily se tradiční akce všude tam, kde již samozřejmě patří do života obcí a měst. 201. výročí po předchozím dvousetletém vzepjetí mělo komorní ráz. Sobotní rekonstrukci pod Santonem 2. prosince tentokrát shlédlo asi 2000 diváků. Byli spokojeni se scénářem i s tím, co jim vojáci v historických uniformách předvedli. Dění na „bitevním poli“ provázel slovem spisovatel Jiří Kovařík a mezi diváky byli i princ Alois z Liechtensteina ( Alois Philipp Maria von und zu Liechtenstein * 11.6.1968) s dětmi Josefem Václavem ( Joseph Wenzel Maxmilián *24.5.1995) a Marií Karolínou (Marie-Carolina Elizabeth Immaculata *17.10.1996). Princ Alois se v podvečer sešel na slavkovském zámku s jihomoravským hejtmanem Stanislavem Juránkem. Se vzácnými hosty navštívil obec Tvarožná i nový brněnský primátor Roman Onderka.

   Ještě ten večer odhalili v Telnicí nový pomník uherským vojákům, kteří v okolí obce bojovali v prosinci roku 1805 pod velením Mořice z Liechtensteina. ( U Telnice bojovaly jako předvoj Kienmayerovy divize čtyři szekelské hraničářské prapory pěchoty, szekelský husarský pluk a maďarský 4. husarský pluk)

Historickým podkladem pro odhalení pomníku je také dnes již neexistující pamětní kámen z roku 1806 u Božích muk Na lopatě. Připomínal smrt husarského nadporučíka Mihályho. Nový pomník připomíná padlé uherské vojáky z Kienmayerova předvoje.

(Slavkov u Brna Austerlitz, Karel Sáček, Slavkov v době Napoleonově, str.156)

Iniciativa pro postavení pomníku z dubového dřeva ze szekelskými znaky vzešla z Univerzity národní obrany Miklóse Zrínyi z Budapešti.  (Telnický zpravodaj č. 3/2006, Jan Ryšavý, Památník uherským obětem)

    Pietním aktem na Mohyle míru, kde byli medalií oceněni zástupci uniformovaných jednotek Vladimír Borovička, Vít Odstrčil, Václav Řeha a František Kopecký, výročí skončilo.  V závěru roku a sice 21. prosince se uskutečnil dlouho očekávaný akt. V Rubensově sále slavkovského zámku byli odměněni průkopníci vzpomínkových akcí na slavkovském bojišti, někteří už bohužel in memoriam.(Seznam oceněných: za obec Blažovice Antonín Dvořáček in memoriam, za Holubice Josef Adámek, za obec Jiříkovice Václav Štěpánek, Josef Fišer a Miroslav Pražák in memoriam, za obec Kobylnice František Kaluža a Miroslav Kuda, za obec Křenovice Karel Ochran in memoriam, za obec Prace Jaroslav Dvořáček, Jan Holoubek a ing. Jaroslav Haluza in memoriam, za obec Sivice Stanislav Bajer in memoriam, za město Slavkov u Brna ing. Jan Špatný in memoriam, prof. PhDr. Dušan Uhlíř CSc., PhDr.Jiří Pernes, Oldřich Klobas in memoriam, Karel Doupovec, Jaroslav Vlach, Jaroslav Seifert, Klement Kohoutek, ing. Petr Hlaváček, Evžen Drbal a Zdeněk Mařík, za město Šlapanice Doc. Ing. Vladimír Ustohal CSc. in memoriam a Otakar Horáček, za obec Telnice Ladislav Kořalník, za město Újezd u Brna Oldřich Rubeš in memoriam a Doc. Čeněk Staňa, za obec Tvarožná Doc. Vladimír Drápal, Miloslav Krček, Jan Vlček, Věra Maxiánová, ing. František Gale a František Kopecký, za město Vyškov Jiří Lelek a Milan Trávníček, za obec Podomí Paedr. Karel Gregor a za obec Tučapy Jan Dvořák)  Stalo se tak zásluhou vedení Projektu Austerlitz a Obecně prospěšné společnosti Mohyla míru Austerlitz. Ocenění předali starosta Slavkova ing. Ivan Charvát, předsedkyně o.p.s. ing. Jana Skácelová, představitel Projektu Austerlitz Miroslav Jandora a starosta obce Tvarožná František Kopecký. Byl tak splacen dluh, který nebyl naplněn při 200. výročí.

   Začátkem roku 2007 bylo konečně k dispozici očekávané DVD s filmovými záznamy, dokumentující události při výročí v roce 2005.

Ve Staré Říši zemřel Jan Florian (*25.12.1921+12. 2. 2007). Tohoto dobrého člověka, obdařeného mnoha schopnostmi, spojilo se slavkovským bojištěm rodinné prostředí i dlouholeté přátelství s „Poutníkem míru“ Norbertem Brassinnem. Pohřeb se konal 24. února ve staroříšském kostele Všech svatých. 

   Vojenský rok zahájila secvičná vojáků v Kuželově. Rušno bylo i na úrovni obecně prospěšné společnosti Mohyla míru Austerlitz. Valná hromada 24. dubna se rozešla s návrhem na zvýšení počtu členů správní rady na šest. Byli zvoleni na valné hromadě 29. května.

   Památník Mohyla míru navštívil 26. května potomek legendárního chirurga Larreye Dominique Larrey. Do pamětní knihy zapsal:

  „Velmi zajímavý památník. Můj předek D.-J. Larrey, který se zúčastnil zdejší bitvy, tady ošetřoval francouzské, ruské a rakouské vojáky. Psal o tom Tolstoj ve své Vojně a mír a o šedesát let později také zakladatel mezinárodního Červeného kříže Dunant. Dominique Larrey“       (Muzeum Brněnska, sborník 2007, Lékař je a musí být přítelem humanity, Jaroslav Kotulán, str. 65)

   Po výpovědi ředitelky Historického muzea ve Slavkově Jany Omar ji radní města Slavkova 18.6.2007 definitivně odvolali. Na její místo později nastoupil ing. Aleš Šilhánek.

   Československá napoleonská společnost zahájila spolupráci s obcí Uhřice na přípravě výstavby památníku Setkání dvou císařů u Spáleného mlýna. Bude připomínat setkání císařů Napoleona a Františka 4. prosince po bitvě u Slavkova v katastru této obce. Návrh pomníku je dílem Václava Pyllmajera. 

 V závěru června podepsali starostové Slavkova a Tvarožné na Žuráni Deklaraci o vzájemné spolupráci a podpoře při organizování vzpomínkových akcí. 

  Poté co vojáci absolvovali akce například na ostravském hradě, v Mikulově a Hollabrunu se uskutečnily Napoleonské dny ve dnech 11.-12. 8. 2007. Jejich centrem byl Slavkov. Vojáci zavítali i do Prace, Křenovic a Tvarožné.

   Nechyběly ani návštěvy zahraničních výročí v polské Nise, v italských městech Rivoli a Peschiera a v Lipsku.

    Začaly přípravy 202. výročí bitvy u Slavkova. Organizačně posilovaly zejména rakouské jednotky. Potvrdila to porada velitelů 27. října ve tvaroženské Sokolovně.

    V pondělí 26. listopadu vypochodovali z Olomouce granátníci, fyzilíři a huláni ve stopách 4. kolony koaliční armády. Ve středu 28. listopadu se opět bojovalo na vyškovském náměstí, o den později viděli diváci bojový střet v Rousínově. V pátek se uskutečnily pietní akty na Žuráni, v Jiříkovicích, ve Šlapanicích a v Křenovicích. V pátek večer si na Obecním úřadě ve Tvarožné řekli ano granátník a markytánka z pluku Kaunic. Blahopřál jim i „Napoleon“ Marc Schneider v doprovodu prezidenta CENS Ivana Vystrčila.

Výročí bitvy se zúčastnilo 850 vojáků. Tolik jich bylo i na rekonstrukci pod Santonem, kde  přihlíželo asi 5000 diváků. Došlo k několika organizačním změnám. Vojáci spojenecké rusko-rakouské armády byli ubytováni ve Tvarožné a Francouzi ve Slavkově. Na rekonstrukci bitvy se neplatilo vstupné a průvodní slovo osvědčeného Jiřího Kovaříka uvedlo diváky nenásilně do dění na „bojišti“.

    V neděli 2. prosince byl program tradičně završen pietním aktem na Mohyle míru. Novou kulisou jim k tomu byl, přes odpor obcí postavený, radar NATO.

   Pár dní na to zemřel ve Šlapanicích  ve věku 87 let jeden z prvních organizátorů a fotografů výročí Otakar Horáček (*20.12.1920+5.12. 2007).

Město Slavkov jako majitel zámku a muzea Slavkov rozhodlo o změně názvu této instituce. Od 17. prosince 2007 se objekt jmenuje Zámek Slavkov – Austerlitz.

   V roce 2008 se uskutečnila řada zajímavých výjezdů uniformovaných jednotek. Mezi tradičními výročími v Itálii a ve Francii byly i Napoleonské dny ve dnech 16.-17. srpna a „domácí“ 195. výročí bitvy u Chlumce. Kluby vojenské historie vyrazily také na netradiční místa v Maďarsku, Španělsku a počátkem listopadu na Maltu.

  Tento rok přinesl  připomenutí 10. výročí založení Projektu Austerlitz, který bilancoval svoji úspěšnou činnost. V září jsme si připomenuli  20. výročí úmrtí „poutníka míru“ Norberta Brassinna. (+28. 9. 1988)

   Vyšla i nová publikace Santon, příroda a historie. Veřejnosti byla předána 4. října ve tvaroženské Sokolovně při připomínce 720 první písemné zmínky o obci. Představuje historické návrší z mnoha pohledů mimo jiné i jako významnou regionální lokalitu výskytu vzácných rostlin a živočichů.

    Další novou publikací je kniha Oldřicha Růžičky Tajemství slavkovského pokladu. Netradičním podáním i zpracováním bude kniha s ilustracemi Jana Klimeše ozdobou každé knihovny. Dobrodružným způsobem popisuje pro mladé i starší čtenáře ukrytí ruského pokladu padesáti vojáky Preobraženského pluku a a jeho hledání z podnětu, podaného vojákem Andrejovským.

   17. října se ve Vídni konalo generální shromáždění Forum Aspern Sturmjahr 1809, které zvolilo nové vedení v čele s Günthrem Nimschem. Přítomní poděkovali zakladateli a dlouholetému předsedovi spolku Romainu Bauleschovi a potvrdili ho v představování postavy generála. 

   Smutná zpráva přišla vzápětí z Kanandy. 17. října zemřel ve Všeobecné židovské nemocnici v Montrealu profesor a světoobčan Ben Weider. (*1. 2. 1923) Tento zakladatel a prezident kulturistické organizace IFBB a prezident Kanadské napoleonské společnosti byl členem několika  dalších organizací a držitelem mnoha ocenění z celého světa. Je spoluautorem (s Davidem Hapgoodem) knihy, která u nás vyšla v roce 1995 pod názvem „Napoleon byl zavražděn“.

    Výročí bitvy připadlo na poslední listopadový víkend 28.-30. listopadu 2008. V pátek se konaly tradiční pietní akty na Žuráni, ve Šlapanicích, v Jiříkovicích a v Křenovicích.

   Sobotní rekonstrukce bitvy pod Santonem byla opět na blátě. Ale tentokrát v čase, posunutém do podvečerních hodin. Diváci tak mohli poprvé vidět oheň, šlehající z hlavní děl a pušek.Na poli bylo asi 800 mužů i žen v uniformách. MF Dnes napsala: „...Bitva byla tentokrát trochu jiná. Začala později než obvykle a skončila až za tmy....“ (1.12.2008)  Tytéž noviny psaly o přítomnosti 10 000 diváků. Podle mého odhadu jich tam bylo maximálně čtyři tisíce. Den končil pochodem a již tradičním ohňostrojem na slavkovském náměstí.

   Tradiční nedělní pietní akt na Mohyle míru navštívil nový hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Po pietním aktu bylo několik osobností odměněno medailemi. Řád čestné legie třetí kohorty obdrželi dlouholetý režisér bitevních ukázek a pietních aktů Vojtěch Fatka a historik a spisovatel Jiří Kovařík. Druhou kohortu pro vojáky nosící uniformu dostal velitel novodobého I. hulánského pluku „Merveldt“ Zdeněk Ševčík. Do seznamu první kohorty přibyl dlouholetý účastník výročí, major-tambor císařské gardy Georges Henry. Dlouholetý průvodce Norberta Brassinna „na Slavkově“ oslavíl svoje sedmdesáté narozeniny. Spolu s ním dostal ocenění kaprál-tambor granátníků 18. pluku řadové pěchoty Michael Richter a kapitán fyzilírů 8. pluku řadové pěchoty Kamil Maděra. Medaile udělovali i ostravští granátníci z pluku Kaunic-Rietberg č.20. 

    Při přípravě tohoto výročí byl přijat návrh Tomáše Doležala na vhodné připomenutí smutných osudů stovek ba tisíců koní, zahynuvších v bitvě u Slavkova. Návrh na pomník koně v životní velikosti zhotovil sochař Nikos Armutidis. Základní kámen byl na Staré pozořické poště poklepán ve středu 10. prosince. Hlavní postavou slavnosti byl herec Bolek Polívka.

Začal rok 2009. 1. ledna se na Mohyle míru opět sešli členové klubů vojenské historie. Už počtvrté v řadě přivítali Nový rok a poklonili se památce padlých.

 

                                                                                                           František Kopecký